LEHDISTÖTIEDOTE

Vapaa julkaistavaksi heti

2.9.2018

 

Piraattipuolue ainoana kipupotilaiden puolella

 

Piraattipuolueen uusi päihdepoliittinen linjaus asettuu voimakkaasti tukemaan lääkekannabista käyttäviä potilaita, jotka on viranomaisten toimesta ajettu ahtaalle Suomessa.

Piraattipuolue linjasi ylimääräisessä puoluekokouksessaan 21.7.2018 että se lähtee ajamaan kannabiksen täyttä laillistamista. Piraattipuolue on ainoa puolue, joka on ottanut näin selkeän kannan. Aiemmin Piraattipuolue muotoili linjakseen dekriminalisoinnin. Piraattipuolue asettuu voimakkaasti kannattamaan myös kannabiksen lääkinnällistä käyttöä ja haluaa lisätä sekä helpottaa lääkekannabiksen käyttöä eri sairauksien hoidossa. Lääkekannabiksen käyttäjiä on THL:n arvion mukaan 2000-5000 Suomessa, mutta reseptillä eli laillisesti lääkekannabista käyttää vain pieni osa tästä määrästä. Lääkekannabis on potilaiden oman näkemyksen mukaan parantanut elämänlaatua merkittävästi ja auttanut monia pääsemään irti huomattavasti vaarallisemmista lääkkeistä, kuten vahvat kipulääkkeet. Lääkekannabiksen haitat ovat häviävän pieniä, kun haittoja vertaillaan useisiin reseptillä saataviin lääkkeisiin. Turkulaiset apteekit ovat toimineet uranuurtajina ja auttaneet potilaita saamaan lääkekannabista. Vain muutamat lääkärit Suomessa ovat uskaltautuneet kirjoittamaan reseptejä. Lääkekäyttö on kuitenkin rajattu vain muutamien sairauksien hoitoon, kun siitä hyötyisi merkittävästi suurempi joukko potilaita.

Lääkekannabista käyttävä Johan Kustonen kritisoi Kelaa siitä, ettei Kela enää viime elokuun jälkeen ole korvannut laillisesti lääkkeeksi hankittua kannabista toimeentulotukiasiakkaille. Tämä on ilmeisesti Kelan oma linjaus, sillä mikään laki tai asetus ei ole muuttunut. Kustosen mukaan lääkekannabis maksaa nyt potilaille noin 900 euroa kuukaudessa eli 10 800 euroa vuodessa. ”Tilanne tuntuu absurdilta. Terveydelle välttämättömät lääkkeet tulisi korvata toimeentulotuesta. Eletään kuitenkin länsimaisessa sivistysvaltiossa” Kustonen sanoo.

Tilanne näyttää potilaiden kannalta lohduttomalta sillä myös Fimea on ryhtynyt toimiin lääkekannabiksen käytön vähentämiseksi. Fimean toiminnan seurauksena lääkekannabiksen maahantuontiin tullaan tekemään muutoksia ja potilaat pelkäävät, että entisestään kallis lääkekäyttö kallistuu entisestään. ”- Lääkevalvontaviranomaisen näkökulmasta on todella huolestuttavaa, että myös lääkinnällinen käyttö on lisääntymässä.” toteaa Liisa Näveri Fimeasta. Kannabiksen lääkekäyttö on laillistettu useissa maissa ja lääkekannabis tiedetään tehokkaaksi hoitokeinoksi useisiin sairauksiin. Piraattipuolueen myönteinen kanta kannabiksen laillistamiseen on merkittävä askel myös lääkekäytön helpottamiseksi. Tällä hetkellä Piraattipuolue on ainoa puolue Suomessa, joka on valmis turvaamaan potilaille lääkkeen saatavuuden sekä laajentamaan lääkekäyttöä entisestään. Tällä on merkittävä vaikutus myös itse lääkkeen hintaan, nimenomaan lisääntyvän kilpailun kautta.

 

Timo Hellman

Varsinais-Suomen Piraatit ry:n puheenjohtaja

Puh. 050-5931233

2 Kommenttia aiheeseen “Lehdistötiedote: Piraattipuolue ainoana kipupotilaiden puolella”

Teppo Syvärilä

Hienoa ja hyvä, että Piraattipuolue uskaltaa tarttua aiheeseen, siksi olenkin jäsenenä puolueessa.


Piraattifani

Ääni tulee jatkossakin piraateille, ketään muuta puoluetta ei tunnu meidän kannabiksen lääkekäyttäjien nykyinen ahdinko kiinnostavan. Ollaan Fimean ja Valviran välissä, Valvira uhkailee lääkäreitä jotka kirjoittavat ja uusivat reseptejä ja Fimea uhkailee sitten apteekkeja ja eväämällä maahantuonnin tekee jo valmiiksi euroopan tasolla kalliit lääkkeet vielä kalliimmiksi . Kaiken takana Kela hieroo käsiään yhteen kun lähettelevät Valviralle ilmiantoja lääkäreistä, koska lääke on heidän mielestään liian kallis, ja vievät maksusitoumukset pois jopa potilailta joita ei voida hoitaa millään muulla lääkityksellä. Samaan aikaan julkisella puolella ei oteta vastuuta reseptien uusimisesta, joka on pakkovaatimus Kelalta maksusitoumusten osalta, mutta joka ei takaa sitä että maksusitoumus myönnettäisiin.

Tiedän useita joilta on keskeytynyt työnhaku, opiskelut, tai työt tämän Kelan maksupolitiikan takia, joka ei koske edes vain lääkekannabista. Mikä järki on maksaa toimeentulotukena näille ihmisille enemmän rahaa, jos hyvällä lääkityksellä pystyy edes osa-aikatöihin?