Svenska

Egentliga Finland Piraterna grundades i Åbo 26.11.2009.

Föreningens syfte är att främja Piratpartiets politik i Egentliga Finlands regionen och erbjuda väljarna möjlighet att rösta för Piratpartiets kandidater i sydvästra Finlands valkrets.

Om du vill påverka med Egentliga Finland, ansluta sig till oss.